ភេសជ្ជៈ

ទឹកផ្លែឈើម៉ាក ហ្វែន ឥឡូវនេះអាចរកបាន និងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន លីហ៊្វូដ សឺវីស។ ទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិ ១០០ % ប្រភពពីប្រទេសស៊ីប ដែលមានកាឡូរីទាប និងសំបូរទៅដោយវីតាមីន។

BRAND LIST

ទឹកផ្លែឈើ

ទឹកក្រូច

ទឹកប៉ោម

ទឹកម្នាស់

ទឹកប៉េងប៉ោះ

ទឹកCranberry

ទឹកស្វាយ

ទឹកក្រូច

ទឹកប៉ោម

ទឹកម្នាស់

ទឹកប៉េងប៉ោះ

ទឹកCranberry

ទឹកស្វាយ

ទឹកក្រូច

ទឹកប៉ោម

ទឹកម្នាស់

ទឹកប៉េងប៉ោះ

ទឹកCranberry

ទឹកស្វាយ